Projektstyra, Verksamhetsutveckla Förhandla Sakkunnig Tillgänglighet Ventilation

Har ni ett utbildningsbehov?

Byggprojektledning? Sakkunning tillgänglighet – certifierad Sakkunnig kontrollant? Förändringsledning? Projektprogrammet? Projektledning för planhandläggare? Förhandlingsteknik?
Ventilation? Styr- och reglerteknik?

Önskar ni bli kontaktade och få förmedling av aktuella utbildningstillfällen inom ett specifik ämnesområde? Klicka på knapp nedan

*Klicka på specifik kurstitel nedan som intresserar er för att se upplägg och agenda

Projekteringsledning – styrning, verktyg och ledarskap

Byggprojektledning i produktion – så lyckas du

Förhandlingsteknik – metoder och verktyg som gör dig till en bättre förhandlare

Sakkunnig tillgänglighet – TIL 2