Mitt samarbete med Novo utbildning AB

Alltid aktuella kurser!

Novo Utbildning är ett oberoende utbildningsföretag som är flexibelt och lyhört gentemot marknadens behov av kvalificerad fortbildning.
Verksamheten startades år 1990. Novo Utbildning anlitar alltid framstående specialister från näringslivet som har en praktisk inriktning inom sina områden.

I kurserna ingår ofta praktikfall från verkligheten, vilket gör det lätt för dig att tillämpa kunskapen samt bra sammansatt kursdokumentation som du kan använda i ditt dagliga arbete.Novo Utbildning har högsta kreditvärdighet hos UC samt Trippel-A enligt Soliditet. Detta innebär en trygg och stabil leverantör av utbildning för dig med behov av kompetensutveckling.

upplägg och agenda till hela det öppna kursutbudet

AMA
*AMA Hus 21
*AMA Anläggning 20
*AMA Anläggning – Finplanering
*AMA EL 22
*MER Anläggning 20
*AMA Beskrivningsteknik

Arbetsmiljö
*Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U & BAS-P 
*BAS-P Fördjupning
*BAS-U Fördjupning

Bygg & Installation
*PBL – BBR
*Plan- och bygglagen Grundläggande

Ekonomi
*Ekonomi för chefer
*Ekonomi för chefer Del II
*Grundläggande redovisning

Fastighetsförvaltning
*Fastighetsägarens ansvar
*Grundkurs i AFF – Avtal om fastighetsförvaltning
*Praktisk fastighetsekonomi

Juridik
*Entreprenadjuridik I – Grundkurs
*Entreprenadjuridik II – Fördjupning
*Entreprenadjuridik III – Rättsfall
*Entreprenadbesiktning
*Lag om offentlig upphandling – LOU
*ABK 09
*Partnering
*Standardavtal AB 04
*Standardavtal AB 06
*Konsumententreprenader
*Kommersiella köp av material och varor

Kontrollansvarig
*Kontrollansvarig enligt PBL
*Uppdatering KA
*KA – Praktisk tillämpning

Mark & Anläggning
*Kontroll och besiktning av Markarbeten

Projektledning
*Praktisk Projektledning
*Ledarskap i projekt
*Projekteringsledning

Anmälan av deltagarplats är bindande. Fakturering sker i samband med kursstart. Deltagarplats kan vid förhinder av kursdeltagande överlåtas till annan person.