Söker ni en specifik utbildning?

Att hitta rätt utbildning, den bästa utbildningsformen – juridisk eller praktisk tillämpning? Lämplig utbildningsort, kompetenta föreläsare, korrekt målgrupp av deltagare och utbildning med önskad kompetensnivå – det tar tid. Kompetensutveckling handlar om segmentering. Med referens till min erfarenhet, samarbetspartner, nätverk av föreläsare samt konkurrenskraftig prissättning är jag en effektiv länk i förmedling av utbildningar, så beställaren som söker kompetensbehov kan lägga sin tid på kärnverksamheten.


Varmt välkommen att skicka in ert formulär med just det kompetensbehov av specifik utbildning ni eftersöker.

Jag ser fram emot att få kontakta er åter med förmedling av förslag på utbildningar, helt grundat på det kompetensbehov ni eftersöker. Min förmedling är helt kostnadsfri.

Man mailar mig en förfrågan, oberoende sakinnehåll och utbildningsform. Inom några minuter har ni ett svar med förmedling av utbildningar, grundat helt på ert sökta behov. Mer komplicerat, än de exempel nedan är det inte.