Hem

I djungeln av utbildningaR, sakinnehåll, målgrupp & tidpunkt – DÄR HITTAR jag

Efter fem hos EP edu: En heldag med Fredrik Warnquist!
*Klicka på bild nedan för att se upplägg, läs mer om föreläsaren, intresseformulär samt allmänna villkor

Att hitta rätt utbildning kan ibland liknas med ett heltidsjobb. Låt mig sköta den biten och lägg istället Er tid på er kärnverksamhet. Min förmedling är helt kostnadsfritt och täcker upp samtliga områden – oberoende sakinnehåll.

Man mailar mig en förfrågan, oberoende sakinnehåll och utbildningsform. Inom några minuter har ni ett svar med förmedling av utbildningar, grundat helt på ert sökta behov. Mer komplicerat, än exemplet nedan är det inte.

Klimat & energi. Hållbarhetsredovisning, Ekonomi & finans. Miljölagstiftning, Kemi, Kommunikation & marknadsföring, Strategi. Hållbarhet, Stadsutveckling. Organisation & Verksamhetsutveckling. Affärsutveckling. Chef & ledarskap. Arbetsmiljö. Fastighetsförvaltning, Transaktioner & överlåtelser. Samhällsplanering. M&A, Bolagsstyrning & företagsledning. Utbildningar och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker.
Bygg. Anläggning. Fastighet och Markjuridik. Värdering & analys. Samhällsbyggnad & fastighetsutveckling. Betong. Elteknik. Energi. Hälsa, vård & omsorg. Industriproduktion. Inköp & ekonomi. Ledarskap. Projektledning. Kemikalier. Laboratorieverksamhet. Skola & utbildning. Strålskydd. Vatten & avlopp. VVS. Elsäkerhet. Elteknik. Kyl- och värmepumpsteknik. Ventilation. Styr- och reglerteknik. Arbetsmiljö. Juridik. Heta arbeten. Kravutbildningar.