Hem

Jag har vänt på myntet. Smart & Tidseffektivt.

Beställare med behov av en utbildning mailar mig. Jag förmedlar möjliga utbildningar grundat helt efter behov & önskemål.
emma@gigoxo.se


EP edu presenterade tillsammans med experten inom fastighetsrätt Fredrik Warnquist utbildningen Gemensamhetsanläggningar & samfällighetsföreningar. Stort tack alla kursdeltagare. Stort tack Fredrik! och till er som missade kurstillfället. Håll er lugna – ett nytt kurstillfälle är redan lanserat.


När en av de största utmaningarna är bristen på kompetens och kunskap.
Se utbudet av utbildningar inom Artificiell intelligens (AI)


Att hitta rätt utbildning kan ibland liknas med ett heltidsjobb. Låt mig sköta den biten och lägg istället Er tid på er kärnverksamhet. Min förmedling är helt kostnadsfritt och täcker upp samtliga områden – oberoende sakinnehåll.

Man mailar mig en förfrågan, oberoende sakinnehåll och utbildningsform. Inom några minuter har ni ett svar med förmedling av utbildningar, grundat helt på ert sökta behov. Det är inte mer komplicerat än att skicka mig ett mail.


Klicka på knapp nedan för att se ett axplock av utbildningar jag producerar i öppen regi, samt några av de företagsanpassade utbildningar jag förmedlat.

Klimat & energi. Hållbarhetsredovisning, Ekonomi & finans. Miljölagstiftning, Kemi, Kommunikation & marknadsföring, Strategi. Hållbarhet, Stadsutveckling. Organisation & Verksamhetsutveckling. Affärsutveckling. Chef & ledarskap. Arbetsmiljö. Fastighetsförvaltning, Transaktioner & överlåtelser. Samhällsplanering. M&A, Bolagsstyrning & företagsledning. Utbildningar och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker. Excel & Bluebeam.
Bygg. Anläggning. Fastighet och Markjuridik. Värdering & analys. Samhällsbyggnad & fastighetsutveckling. Betong. Eltekniki. Hälsa, vård & omsorg. Industriproduktion. Inköp. Ledarskap. Projektledning. Kemikalier. Laboratorieverksamhet. Skola & utbildning. Strålskydd. Vatten & avlopp. VVS. Elsäkerhet. Elteknik. Kyl- och värmepumpsteknik. Ventilation. Styr- och reglerteknik. Arbetsmiljö. Juridik. Heta arbeten. Fuktsäkerhet. Svetsutbildning. Kravutbildningar.